Výhradní distributor AntiRadary.NET Antiradar Protector ČR
Aktuality

Ze zákulisí vývoje Protectoru: Jak se tvořila GPS databáze

24. říjen 2011

Jednou z nejvýznamějších funkcí protectoru je GPS databáze možných hrozeb, které skrytě číhají na každého řidiče.

Moderní radarové detektory jsou čímdál častěji vybaveny také GPS modulem pro detekci radarů a dalších hrozeb, které nepracují na principu radaru, který by dokázala přijímat radarová anténa antiradaru, ale například na principu jednoduché kamery (kamera průjezdu na červenou), nebo páru kamer (úsekové měření). Vyjímkou dnes nejsou ani stacionární radary, které měří rychlost na principu tzv. "indukčních smyček" zabudovaných v asfaltu. Ty pracují na principu elektromagnetického vlnění při průjezdu vozidla (vlastně takové "magnety" snímající rychlost průjezdu).


Proč GPS databáze?

Proti všem těmto, i mnohým dalším hrozbám jsou určeny právě GPS přijímače spojené s GPS databází, které jsou součástí některých moderních detektorů. Bystrého čtenáře jistě ihned napadne otázka, jak vlastně posbírat data o tom, kde jsou umístěny tyto úsekové kamery, radary, nebo jiné monitorovací systémy, a v tom je právě největší problém. GPS modul je schopen vyvinout každý lepší výrobce, nastavit správnou logiku vyhodnocování je již složitější, ale při trošce snahy i tento problém lze lehce překonat. Sestavit opravdu přesnou a komplexní databázi však dokáže málokdo. Výrobci z cizích zemí (USA, Kanada) mají často o místních hrozbách jen velmi málo informací a v ČR se dodnes nenašel nikdo, kdo by se problematikou natolik zabýval a sestrojil databázi fungující opravdu spolehlivě.


Jak kvalitní GPS databáze?

Při vývoji Protectoru byla myšlenka setavení opravdu komplexní, 100% přesné a vždy aktuální databáze jednou z hlavních priorit. Při vývoji byly využity zkušenosti z odoru měření rychlosti nabyté tvůrci a dalšími externímy spolupracovníky nabité během několika let usilovného studia a praxe. Náš tým může zaručit, že radary uložené v databázi jsou skutečnými hrozbami a naopak, že žádné hrozby nebyly opominuty. V předprodejní fázi byla databáze dále "dolaďována" a cca tři měsíce testována v provozu osmi řidiči, kdy každý najezdil v průměru 10 - 15 000 kilometrů. Nic nemůže být 100 %, ale podle našich zkušeností je naše databáze přesná z 99 %.


Co obsahuje GPS databáze?

Databáze Protectoru obsahuje kompletně mapuje a s předstihem informuje o všech úšekových měřeních na územi České republiky. Kompletně mapuje také stacionární radary, na které neumí upozornit radarová antena (radary, které nevysílají žádný radarový signál a jinak by byly nedetekovatelné). Dále upozorňuje na kamery umístěné na některých křižovatkách, které snímají jízdu vozidel na červenou. Všechny tyto databáze jsou obvyklou součástí radarových detektorů s GPS databází, i když obvykle nejsou takovéto kvality. Databáze Protectoru však jde mnohem dál, když obsahuje také místa častého měření rychlosti, což se Vám bude hodit zejména v případě, kdy Váš Protector nebude vybaven nadstavbovým laserovým moulem, místa častých policejních kontrol, například pro případ, kdy se na nesmyslném místě vynucuje dodržování STOPky, nebo zkrátka jen pro případ, že chcete vědět o tom, že Vás někdo chce kontrolovat. Perličkou jsou pak všehny služebny Městských policií a služeben PČR.


Úpravy a aktualizace databáze?

Pro náročnější uživatele jsme vyvinuli aplikaci, pomocí které si mohou jednotlivé typy bodů jednoduše upravovat, zobrazovat na mapě, přidávat svoje vlastní body, dávkově importovat celé vlastní databáze bodů, nebo databázi jedním stiskem tlačítka myši aktualizovat. Samozřejmostí je samozřejmě česká lokalizace a také velmi intuitivní a jednoduché ovládání.


Jak probíhá hlášení bodů z databáze?

Každá jednotlivá kategorie bodů v GPS databázi potřebuje individuální přístup. Kamery úsekovémo měření je nutno hlásit směrově tak, aby například konec měření nebyl hlášen jako začátek, blízkost policejní stanice je naopak nutno hlásit ze všech směrů a různé typy bodů si zaslouží také různé vzdálenosti varování. Protector vyhodocuje rychlost vozidla a vzdálenost varování inteligentně mění v závislosti na rychlosti. Pojedete-li tedy vysokou rychlostí, budete o potenciální hrozbě vědět včas, pojedete-li naopak hodně pomalu, nebudete informováni zbytečně brzy. Na konkrétní typy bodů Vás Protector samozřejmě upozorní v Českém jazyce.


Na bližší principy dalších funkcí Protectoru se podíváme v následujících článcích. Přejeme Vám mnoho šťastně ujetých kilometrů.

Přečteno: 4447x
Reference uživatelů

Základním parametrem při posuzování kvality produktů jsou reference uživatelů. Spokojení zákazníci znamenají jistotu volby.
více »

Výhody, funkce

Unikání funkce se spojení s excelentní ergonomií zajišťují nejvyšší uživatelský komfort a excelentní výkonnost.
více »

Diskrétní a legální

Častým důvodem obav potenciálních uživatelů antiradarů bývá obava z možné nelegálnosti zařízení spojená s obavou narušení vzhledu automobilu...
více »