Výhradní distributor AntiRadary.NET Antiradar Protector ČR
Aktuality

Antiradar Protector 850cz je naprosto legální

11. říjen 2011

Antiradar Protector je prvním antiradarem naprosto legálním nejen v Evropě, ale také po celém světě a to dokonce i v kombinaci s volitelným příslušenstvím - laserovou rušičkou. Pro více informací, čtěte dále...

Antiradar Protector získal ATEST Ministerstva dopravy ČR.

Zařízení protector jako jeden z modulů využívá radarovou anténu značky Beltronics. Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií. Zákon tedy zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů.

V paragrafu §3 odstavec 4 (361/2000 Sb.) je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

Zařízení Protector dále jako jeden z možných přídavných modulů může využívat laserovou rušičku. Použití jakehokoli zařízení, ke znemožnění nebo ovlivnění funkce technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je v České republice zákonem zakázáno a sankcionováno. Uživatelům Protectoru tedy doporučujeme v ČR příslušné funkce jednoduše deaktivovat dle návodu k obsluze. Samotné držení antiradaru (například pro použití v zemích, kde není zákonem sankciováno) není nelegální a nemůže být sankciováno.


Zásadní snížení pokut za použití aktivního antiradaru (od 1.8.2011)

Dlouho očekávaná novela silničního zákona byla schválena. Za přestupek "použití aktivního antiradaru" se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.
Kompletní znění zákona: ZDE.

Praktická aplikovatelnost tohoto zákona, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Není znám případ, kdy by bylo toto ustanovení úspěšně použito, nebo jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná. Při použití moderní rušičky laserový radar nenahlásí žádnou chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi “třásla ruka” a nebyl schopen udržet měřené vozidlo v hledáčku.

Námi nabízené přídavné laserové moduly navíc mají atest státní zkušebny pro použití v zemích EU, tzv. homologaci pro montáž do vozidel - Parkovací asistent. Při deaktivované rušící funkci jsou tedy naprosto legální.

Upozornění pro použití Protectoru v cizině:

Námi nabízené zařízení Protector, je určeno pro provoz v České republice. Mimo území České republiky může být již samotná instalace funkčního radarového detektoru v automobilu zahraničním právním řádem zakázána a sankcionována. Před cestou do zahraničí tedy důrazně doporučujeme seznámit se s platnou právní úpravou konkrétního státu a případně příslušné radarové, nebo laserové funkce deaktivovat. Podrobnou tabulku legislativy v jednotlivých zemích EU najdete ZDE.


Významné vlastnosti Protectoru, týkající se legálnosti

Legální po celém světě / WorldWide Legal:
  • Cestujete-li do zemí, kde je použití radarového detektoru zakázáno, pohodlně, během několika vteřin můžete deaktivovat funkce detektoru a využívat pouze legální funkce, jako je "kniha jízd", nebo "GPS body zájmů". Tím váše zařízení 100% legalizujete a uvedete v soulad s legislativou platnou ve většině Evropských zemí.

Legalizace laserová ochrana / Laser Connect Legalization:
  • Protector umí jako jediný na svìtì pøímo komunikovat s nejvýznamìjšími modely laserových rušièek. Volitelnì Vám tedy zajistí 100% laserovou ochranu. Samozøejmostí je možnost pohodlné a okamžité deaktivace funkcí rušièky a tím i "legalizace" napøíklad pro cestu do regionù, kde je jejich použití zakázáno. Ve vìtšinì zemí EU nesmí rušièka být v "provozuschopném stavu", nebo "používána", přičemž její držení není zákonem zakázáno.

Naprosto diskrétní:
  • Obrovskou předností antiradaru Protector je abscence různých displejů a dalších designově rušivých prvků, které jsou uživatelským rozhraním antiradaru Protector dávno překonány.

Kniha jízd / Mileage Log:
  • Antiradar Protector nejen že nepřetržitě ukládá veskeré své provozní údaje, radarové poplachy a další důležité informace, ale také také kompletní informace o poloze a rychlosti vozidla a díky těmto údajům ve spojení s programem pro tvorbu knihy jízd je skvělým pomocníkem pro účely daňové evidence. Samozřejmostí je možnost volby služebních, nebo soukromých jízd.

Kontrola správnosti funkce radarů / PoliceCheck:
  • Nyní již nekontroluje policie Vás, ale Vy policii! Přišla Vám složenka za překročení rychlosti a nejste si jisti, zda jste se přestupku skutečně dospustili? I radary mohou dělat chyby! Během několika vteřin po vložení SD karty z vašeho antiradaru do PC zjistíte jakou rychlostí se vaše vozidlo pohybovalo a zda se v předmětnou dobu vůbec nacházelo na údajném místě změření. Samozřejmostí jsou také údaje o tom, zda se na daném místě skutečně měřila rychlost.

Přečteno: 10486x
Reference uživatelů

Základním parametrem při posuzování kvality produktů jsou reference uživatelů. Spokojení zákazníci znamenají jistotu volby.
více »

Výhody, funkce

Unikání funkce se spojení s excelentní ergonomií zajišťují nejvyšší uživatelský komfort a excelentní výkonnost.
více »

Diskrétní a legální

Častým důvodem obav potenciálních uživatelů antiradarů bývá obava z možné nelegálnosti zařízení spojená s obavou narušení vzhledu automobilu...
více »