Výhradní distributor AntiRadary.NET Antiradar Protector ČR
Aktuality

Antiradar Protector 850cz je naprosto legální

11. říjen 2011

Antiradar Protector je prvním antiradarem naprosto legálním nejen v Evropě, ale také po celém světě a to dokonce i v kombinaci s volitelným příslušenstvím - laserovou rušičkou. Pro více informací, čtěte dále...

Antiradar Protector získal ATEST Ministerstva dopravy ČR.

Zařízení protector jako jeden z modulů využívá radarovou anténu značky Beltronics. Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií. Zákon tedy zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů.

V paragrafu §3 odstavec 4 (361/2000 Sb.) je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

Zařízení Protector dále jako jeden z možných přídavných modulů může využívat laserovou rušičku. Použití jakehokoli zařízení, ke znemožnění nebo ovlivnění funkce technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je v České republice zákonem zakázáno a sankcionováno. Uživatelům Protectoru tedy doporučujeme v ČR příslušné funkce jednoduše deaktivovat dle návodu k obsluze. Samotné držení antiradaru (například pro použití v zemích, kde není zákonem sankciováno) není nelegální a nemůže být sankciováno.


Zásadní snížení pokut za použití aktivního antiradaru (od 1.8.2011)

Dlouho očekávaná novela silničního zákona byla schválena. Za přestupek "použití aktivního antiradaru" se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.
Kompletní znění zákona: ZDE.

Praktická aplikovatelnost tohoto zákona, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Není znám případ, kdy by bylo toto ustanovení úspěšně použito, neboť jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná. Při použití moderní rušičky laserový radar nenahlásí žádnou chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi “třásla ruka” a nebyl schopen udržet měřené vozidlo v hledáčku.

Námi nabízené přídavné laserové moduly navíc mají atest státní zkušebny pro použití v zemích EU, tzv. homologaci pro montáž do vozidel - Parkovací asistent. Při deaktivované rušící funkci jsou tedy naprosto legální.

Upozornění pro použití Protectoru v cizině:

Námi nabízené zařízení Protector, je určeno pro provoz v České republice. Mimo území České republiky může být již samotná instalace funkčního radarového detektoru v automobilu zahraničním právním řádem zakázána a sankcionována. Před cestou do zahraničí tedy důrazně doporučujeme seznámit se s platnou právní úpravou konkrétního státu a případně příslušné radarové, nebo laserové funkce deaktivovat. Podrobnou tabulku legislativy v jednotlivých zemích EU najdete ZDE.


Významné vlastnosti Protectoru, týkající se legálnosti

Legální po celém světě / WorldWide Legal:
  • Cestujete-li do zemí, kde je použití radarového detektoru zakázáno, pohodlně, během několika vteřin můžete deaktivovat funkce detektoru a využívat pouze legální funkce, jako je "kniha jízd", nebo "GPS body zájmů". Tím váše zařízení 100% legalizujete a uvedete v soulad s legislativou platnou ve většině Evropských zemí.

Legalizace laserová ochrana / Laser Connect Legalization:
  • Protector umí jako jediný na světě přímo komunikovat s nejvýznamnějšími modely laserových rušiček. Volitelně Vám tedy zajistí 100% laserovou ochranu. Samozřejmostí je možnost pohodlné a okamžité deaktivace funkcí rušičky a tím i "legalizace" například pro cestu do regionů, kde je jejich použití zakázáno. Ve většině zemí EU nesmí rušička být v "provozuschopném stavu", nebo "používána", přičemž její držení není zákonem zakázáno.

Naprosto diskrétní:
  • Obrovskou předností antiradaru Protector je abscence různých displejů a dalších designově rušivých prvků, které jsou uživatelským rozhraním antiradaru Protector dávno překonány.

Kniha jízd / Mileage Log:
  • Antiradar Protector nejen že nepřetržitě ukládá veskeré své provozní údaje, radarové poplachy a další důležité informace, ale také také kompletní informace o poloze a rychlosti vozidla a díky těmto údajům ve spojení s programem pro tvorbu knihy jízd je skvělým pomocníkem pro účely daňové evidence. Samozřejmostí je možnost volby služebních, nebo soukromých jízd.

Kontrola správnosti funkce radarů / PoliceCheck:
  • Nyní již nekontroluje policie Vás, ale Vy policii! Přišla Vám složenka za překročení rychlosti a nejste si jisti, zda jste se přestupku skutečně dospustili? I radary mohou dělat chyby! Během několika vteřin po vložení SD karty z vašeho antiradaru do PC zjistíte jakou rychlostí se vaše vozidlo pohybovalo a zda se v předmětnou dobu vůbec nacházelo na údajném místě změření. Samozřejmostí jsou také údaje o tom, zda se na daném místě skutečně měřila rychlost.

Přečteno: 11399x
Reference uživatelů

Základním parametrem při posuzování kvality produktů jsou reference uživatelů. Spokojení zákazníci znamenají jistotu volby.
více »

Výhody, funkce

Unikání funkce se spojení s excelentní ergonomií zajišťují nejvyšší uživatelský komfort a excelentní výkonnost.
více »

Diskrétní a legální

Častým důvodem obav potenciálních uživatelů antiradarů bývá obava z možné nelegálnosti zařízení spojená s obavou narušení vzhledu automobilu...
více »